Metoda EEG Biofeedback ma zastosowanie:

 • uczących się, zdających egzaminy, chcących zwiększyć efektywność uczenia się (studenci, maturzyści, gimnazjaliści: na początku roku szkolnego, akademickiego, przed egzaminami, maturą)
 • dla osiągnięcia lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych (poprawa koncentracji, polepszenie motoryki)
 • na kierowniczych stanowiskach, intensywnie pracujących i tworzących oraz aktywnie uprawiających sport (biznesmeni, maklerzy, dziennikarze, naukowcy, aktorzy, kompozytorzy, sportowcy)
 • narażonych na stres, pracującym pod presją czasu, przeciążonym pracą (redukuje stres i uczy umiejętności skutecznej relaksacji)
 • występujących publicznie, aktorów, artystów
 • Dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, zespołem ADHD/ADD oraz celem wzmacniania zdolności intelektualno – poznawczych
 •  w celu skrócenia czasu reakcji tym, którzy tego potrzebują m.in. sportowcy, piloci, kierowcy
  • Wskazania do prowadzenia terapii EEG Biofeedback u dzieci i młodzieży

   Problemy szkolne:
   – zaburzenia koncentracji uwagi
   – dysleksja, dyskalkulia
   – zaburzenia snu
   – obniżona motywacja do nauki
   – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
   – fobie szkolne
   – zaburzenia mowy
   – moczenie nocne

   Doskonalenie umiejętności uczniów

   – rozwijanie kreatywności
   – usprawnianie motoryki
   – polepszanie koncentracji uwagi
   – zwiększanie odporności na stres
   – poprawiające samoocenę
   – poprawiające pamięć

   

  Czym jest EEG Biofeedback?

  Nazwę Biofeedback tłumaczy się: Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne

  EEG Biofeedback (Neurofeedback) jest wysokospecjalistyczną metodą opartą na technice sprzężenia zwrotnego, dzięki której możemy w świadomy sposób zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych, tak, by mózg pracował wydajniej oraz szybciej.

  Jak to działa? Czy treningi są bezpieczne?

  Dzięki przetworzonemu w zrozumiałą formę graficzną (gra, animacja, plansza stymulacyjna) sygnałowi EEG możemy modyfikować ilość i rodzaj fal mózgowych wytwarzanych przez nasz mózg. Zadaniem trenującego jest wzmacnianie pożądanych oraz wyhamowywaniu niepożądanych częstotliwości fal.

  Trening jest całkowicie bezpieczny. Czujniki (elektrody) na głowie osoby trenującej służą tylko do pomiaru i nie są nimi przesyłane żadne impulsy elektryczne. Podczas treningu nie wykorzystuje się żadnych środków farmakologicznych, a cały proces „zmiany” dokonuje się poprzez prosty mechanizm uczenia się.

  Ile sesji EEG Biofeedback jest potrzebnych?

  Czas trwania terapii ustala się w zależności od zgłaszanego problemu, wieku pacjenta, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się:
  – treningi krótkoterminowe (ok. 10 – 20 spotkań) – w przypadku osób zdrowych, celem optymalizacji funkcji poznawczych, usprawnienia jakości funkcjonowania, zwiększenia odporności na stres, poprawy samopoczucia, regulacji snu, poprawy koncentracji uwagi, wspomagania efektywnego i twórczego myślenia
  – wymagające systematycznej pracy przez ok. 20 – 40 sesji – dla osób z objawami lęku, napięcia, z zaburzeniami funkcji poznawczych – nadpobudliwością psychoruchową ADHD/ ADD, trudnościami w koncentracji uwagi
  – długoterminowe (od 40 do kilkudziesięciu sesji) – w chorobach neurologicznych, uszkodzeniach neurologicznych, po wypadkach i urazach

  Spotkania powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu, optymalna częstotliwość to 2-3 sesje tygodniowo. Podstawą do podjęcia treningów EEG Biofeedback jest badanie EEG lub QEEG, szczegółowy wywiad i konsultacja psychologiczna a także konsultacja neurologiczna. W wielu przypadkach neuroterapia powinna być uzupełniona pracą terapeutyczną z psychologiem, logopedą, realizacją zaleceń lekarskich oraz dietetycznych.

  Jak należy się przygotować do treningu?

  • Przed treningiem należy umyć włosy, ale nie używać żadnych kosmetyków do włosów
  • Nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, mocnej kawy ani napojów energetycznych
  • Nie brać leków takich jak uspokajające, antybiotyki (konsultacja z własnym lekarzem)
  • Nie przychodzić na sesję będąc głodnym

   

  Jak wygląda przebieg pierwszej wizyty?

  Pierwsza wizyta ma zwykle charakter diagnostyczno-informacyjny. Terapeuta przeprowadza wywiad, by poznać problemy i oczekiwania trenującego, a w razie potrzeby wykonuje odpowiednie testy psychologiczne.

  Następnie omawia zasady działania EEG Biofeedback oraz sposób prowadzenia treningu a także zapoznaje trenującego ze sprzętem EEG Biofeedback.

  Po części diagnostycznej można przystąpić do właściwego treningu.